Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/orphhu27/2019.orpheus-plovdiv.eu/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL „ORPHEUS“

PLOVDIV 2019

Olesya Nikolaeva (Russia) | Олеся Николаева (Русия)

Олеся (Олга) Александровна Николаева (6 юни 1955 г., Москва, РСФСР, СССР) е руска поетеса, писателка, есеист. Професор в Литературния институт „Максим Горки“, член на Съюза на писателите на СССР от 1988 г. Лауреат на наградата "Поет" (2006), на Патриаршеската литературна награда (2012) и наградата на правителството на Руската федерация в областта на културата (2014).

Творчеството на авторката е белязано с религиозна ориентация. Първата й поетична сбирка е книгата със стихотворения "Градината на чудесата" (1980), след това Николаева издава редица книги (поетични сборници, прозаични произведения, книги със статии и есета) - някои от тях са получавали различни награди. Произведенията на Олеся Николаева са преведена на десетки езици

Признания и награди:

 • Медал на град Гренобъл (Франция, 1990)
 • Награда Пушкин - стипендията на Алфред Топфер (1998)
 • Награда на Борис Пастернак (2002)
 • "За най-добрата проза на годината" на списание "Знамян" (2003)
 • “Антология” - “за най-високите постижения на съвременната руска поезия” (2004)
 • Диплома "Московска сметка" (2004)
 • Руска национална награда "Поет" (2006)
 • Награда "Нестор Летописец" за книгата "Не се притеснявайте" (2008)
 • “Най-добра поетична книга на годината” (XXII MIBF, 2009)
 • “Най-добра книга на годината” (RSL, 2009)
 • Награда на списание Нов свят за най-добра поетична селекция на годината (2010)
 • Орден на Руската православна църква „Св. Равноапостолна княгиня Олга” за текущи образователни дейности (2010)
 • Награда на филмовия фестивал "Излъчващ ангел" за най-добър сценарий на игрален филм (2010)
 • Орден „Културно наследство” на Международната федерация на руските писатели (2011)
 • Патриаршеска литературна награда (2012)

Olesya (Olga) Nikolayeva Alexandrovna (June 6, 1955, Moscow, RSFSR, USSR) - Russian poet, novelist, essayist. Professor of the Literary Institute ‘Maxim Gorky’, a member of the Union of Writers of the USSR since 1988. Laureate of the Poet Prize (2006), the Patriarchal Literary Prize (2012) and the Russian Federation Government Prize in the field of culture (2014).

The author's works are marked by a religious orientation. The first poetic collection was the book of poems "The Garden of Miracles" (1980), then Nikolaeva released a number of books (poetry collections, prose works, collections of articles and essays) - some were marked with various prizes. Works of Olesya Nikolaeva are translated into many languages of the world.

Confessions and rewards

 • Medal on hail Grenoble (France, 1990)
 • Pushkin Award - Alfred Topfer Fellowship (1998)
 • Award to Boris Pasternak (2002)
 • "For the best-selling prose in the year" – "Znamyan" magazin (2003)
 • “Anthology” - “for finding the highest understanding of modern Russian poetry” (2004)
 • Diploma Moscow witty (2004)
 • Russian National Awards "Singing" (2006)
 • Award "Nestor The Chronicler" for the book "Do not cease oppress" (2008)
 • “The best poetic book of the year” (XXII MIBF, 2009)
 • “The best poetic book of the year” (RSL, 2009)
 • The reward of Nov sviat magazine for the best poetic selection of the year (2010)
 • The Order of the Russian Orthodox Church “St. Equal to the Apostles Princess Olga” for current educational activities (2010)
 • Film Festival “Love the Angel” award for the best script (2010)
 • Order “Cultural heritage” from the International Federation of Writers in Russian (2011)
 • Patriarchal Literary Award (2012)

ПЕСНОПЕНИЯ

 

I

Господи! Станах на чума,

ураган аравийски, в безумна

бездна Египетска тъна, в хомот,

а исках да пея на Господа с думи

през целия си живот!

 

Ядох от Твойта десница всевечна,

боляха и пареха Твоите речи -

да ги прекрача не ще понеча...

Ти цял пременен в копринена дреха

стоиш покрай мен и ми даваш утеха!

 

Летеше към мен легион бесове,

сърцето лукавство ехидно обзе,

душата ми падна пред Твойте нозе...

И още ме мами ефирният стон

с лекия шепот на вечен псалом.

 

Зее срещу ми безименна паст,

легион безсловесен иде на власт –

пада пиян обсаденият стан…

Но ти ме понесе в шеметен бяс -

кимвал ли удари или тимпан!

 

II

Сред сенки безброй назова ме по име.

Отлитаха чувствата, дните, годините -

кого да намериш в леда и в снега -

бялата врана ли, кончето синьо,

оня ли, когото по име не ще нарека.

 

Узнал неволите мои, тъгите ми,

в песен на кукувица, в цветчета укрити,

подарих му и радост, и младост, но

Ти, който бдеше над нас, спомни си

живота си как обещах, все едно?

 

На прага на зимата полският хвощ

какво да обещае може - и защо?

Нека свети небето над Твоята твърд!

Първата смърт отне ни тоя живот.

Но още живеем - до Втората смърт.

 

 

III

Дъжд и сняг - в упокой – над земята

красавици спомнят - със задна дата –

а те самите – жертви на старостта,

като бурени на върха на гората,

някога алени – в същата тази гора.

 

Упадък, разруха… Наметало от лед…

Ако още съм аз - то е заради Теб,

а на земята съм никоя.

Празно огледало, върху което „не“

изписва светът - тази снежна пустиня.

 

Но промъква се зимата в мен

с Рождеството Господне… В плен   

на яслите нали възвести:

имаш всичко, което е в теб,

което е в теб, си самата ти!

 

Превод - Анастасия Кехайова и Антон Баев

THE SINGING OF SONGS

 

I

My Lord! I am reminded of pestilence,

the Arabian storm, the blackening of the

Egyptian sky, the cajolery of Pharaoh,

but through it all I spoke thus – I will sing

to my God, while I still exist!

 

I fed on Your grapes from Your hands,

which seemed – absolutely rhymed to Your vineyard

and Your stumbling block aflame, like spice…

and it was very nearly You, Yourself – who stood before me

in billowing silk down to the heels – at my own fire!

 

A legion of rebels rose against me,

and my dispatches were relayed by an old wolf

the twilit sky sat with me at one table…

Since then the insinuating rustle of billowing silk,

Dissipates to murmurs: murmurs into a psalm.

 

Nameless, a darkened ravine met my step

speechless, clad in iron, the legion rioted,

the city fell, besieged, in an inebriated swoon –

until you took me in hand, like a cymbal

until you struck me, like a timbrel.

 

II

You knew me by name among the shadows.

And until withies can bind, five feelings, seven days,

and twelve months – here, in the frozen snow,

there will be no white crows, no crow-black horses,

and all the more him, whom I cannot name.

 

I came to him with the innocence of a fool, decorating

anguish with chamomile twigs, a woodland “cuckoo”,

a frolicsome youth – glutted on wine, but –

you were with us always on guard and protective:

remember, I promised him my life, isn’t it funny?

 

For what can flora or a lone post promise at winter’s onset,

even if Your world begins to shine, a radiant,

burning periphery ethereal or exalted?

Until You stood between us bringing

a second death, we died the first together…

 

III

Rain and snow are going about their own craft,

spreading over the neighborhood as days of the past

commemorate beauty, but those, leaving the game,

transform into corpulent frozen hags – bearing oars

never gage yourself by their watermark – there, on peaks of mountains.

 

All is in decline, collapse. A shivering overcoat of ice.

If it’s true, that I am only what I have, then here I am – no one

and a resounding “no”.

and there is a draft of bluish frosted light

blowing through my sieve.

 

A fledgling winter flickers through me

and the holidays of my Lord – Christmas, home,

transformed into a manger. From there the word rushes:

you have everything that you yourself are,

you have that which you are!

 

Translated by Vera Dunham

ПЕСНОПЕНИЯ 

 

Господи! Я напоминаю чуму,

ураган аравийский, тьму

Египетскую, фараонову лесть,

а ведь так говорила – петь Господу Моему

буду, пока я есть!

 

Я с ладоней Твоих глотала Твой виноград,

мне казалось – сплошь зарифмован Твой вертоград

и Твоя запятая всего горячей, остра…

И едва ли не Сам Ты – в летящем шелке до пят

прямо здесь стоишь – у самого моего костра!

 

На меня поднимался самый мятежный полк,

и служил у меня на посылках матерый волк,

вечеряло небо со мной за одним столом…

До сих пор шелестит этот вкрадчивый легкий шелк,

уходящий в лепет: лепет, переходящий в псалом.

 

Безымянный – чернел под моею ногой провал,

бессловесный, одетый в железо, полк бунтовал,

осажденный город падал, смертельно пьян, –

пока Ты не взял меня в руки, словно кимвал,

не ударил, словно в тимпан! 

 

II 

Ты меня узнавал по имени меж теней.

И покуда лыка не свяжут пять чувств, семь дней

и двенадцать месяцев, – здесь, в ледяном снегу

не сыскать ни белых ворон, ни вороных коней,

ни тем паче того, кого назвать не могу.

 

Я к нему приходила со всем юродством своим, тоску

украшая венком из ромашек, лесным “ку-ку”,

веселящим юность, вином обожанья, но –

Ты был с нами всегда на страже и начеку:

помнишь, я ему жизнь свою обещала, как ни смешно?

 

Ибо что обещать может хвощ полевой у порога зимы

иль жердь,даже если Твоя земля начинает светиться, сияет твердь,

и ликует воздушный сгорающий окаем, –

пока Ты меж нами не встал и вторую смерть

не привел, а первой умерли мы вдвоем… 

 

III

Дождь со снегом заняты собственным ремеслом,

присваивая окрестность, задним числом

поминая красавиц, а те, выходя из игры,

превращаются в тучных замерзших теток, –

уже с веслом

никогда не встать им у водомета – там, на верху горы…

 

Все в упадке, крушенье… Знобит ледяное пальто…

Если, правда, я есть только то, что имею,

то я здесь – никто

и огульное “нет”.

И сквозит в мое решето

синеватый морозный свет.

 

Сквозь меня мерцает молоденькая зима

и Господские праздники – Рождество, дома,

превращенные в ясли. Оттуда несется весть:

ты имеешь все то, что ты есть сама,

ты имеешь то, что ты есть!


СЕДЕМ НАЧАЛА

 

На тръгване от града,

където властват нови сгради, новодомци, новобогаташи

и желанието да стана човек, да бъда щастлив,

да убедя себе си, че адът не е страшен,

о, ду́шо моя, най-дръзка от всички жени,

гордо глава не вири

и назад не отправяй очи!

 

II

На тръгване от града, където някой някого обичаше,

някой на някого свиреше най-хубавата от Моцартовите сонати,

а роялът бе съвсем разтроен и на Ерос му падна носът,

а от Орфей се посипа позлата,

о, не поглеждай назад!

 

III

На тръгване от града, където празнуваха рождени дни,

и с модата бяха “на ти“,

а по панихидите звучеше онова:

„Забравихме се, брат!“

и пиеха вино, и дъвчеха грозде,

измъчвани от униние и рак,

опразваха утроби и даваха дъх за живот,

о, не поглеждай назад!

 

IV

На тръгване от града, където по пълни трапези се суетят,

с нови премени, обути в плът,

а на молбите с въпроси отвръщат:

„Това за какво ми е?“, „Какво ще ми донесе?“,

доказваха, че доброто с юмруци пробива си път,

не се обръщай, ду́шо моя, гледай напред!

 

V

На тръгване от града,

където жената на праведника поглед спря,

че любов тлее още там

и спомените раздират гръдта,

и не е изгубена всяка стрела,

и не всяка струна прекърши снага,

но ти, ду́шо моя, о, ду́шо моя, забрави за това!

 

VI

 На тръгване от града,

където поне един златен купол блести

и поне една камбана напомня нейде,

че словото още кънти,

и не всяка сълза ще падне в прахта,

но ти, ду́шо моя, назад не поглеждай:

не ставай стълб от солта!

 

VII

На тръгване от града –

той е вече победе́н, изпепелен –

няма кой да оплаче мъртвеца,

о, не поглеждай, ду́шо моя, назад

забрави, оглушей, ослепей,

когато Господ те извежда от бащиния град.

 

Превод – Анастасия Кехайова

 

SEVEN BEGINNINGS

 

I

Leaving the city

where new houses, new inhabitants

and the newly rich reign,

the desire to become somebody,

to be happy,

to convince oneself that hell is not frightening –

o, the most daring of women – my soul –

don’t raise your proud head

even higher –

don’t look back!

 

II

Leaving the city,

where somebody loved somebody,

where somebody played the best of Mozart sonatas to somebody

and the piano was badly out of tune

and Eros’s nose was peeling

and the gift of Orpheus was crumbling,

o, don’t look back!

 

III

Leaving the city,

where birthdays were celebrated,

where fashion dictates were valued,

where having met at a funeral, one said:

“Goodness, haven’t seen you a long time!”

drank wine and picked at a bunch of grapes,

where people suffered from hypochondria and cancer,

children were killed in the womb and births received –

o, don’t look back!

 

IV

Leaving the city,

where pride was taken in an abundant table, in dress and shoes,

where one asked oneself questions:

“What do I need all this for?”

and “What do I get out of all this?”

where one tried to prove

that what’s good must be combative –

o, don’t look back, my soul,

instead, look ahead!

 

V

Leaving the city,

at which even the wife of a religious man looked back,

because not every love had turned cold,

and memories do tear your breasts,

and not every arrow was lost

and not every violin string had bent,

but you, o my soul, o my soul –

forget about it!

 

VI

Leaving the city

in which even one single cupola still glitters with gold

and even if only one church bell from a tall church tower

insists that not every word has perished,

and not every tear will turn to dust,

but you, o my soul, don’t look back –

you will freeze into a pillar of salt.

 

VII

Leaving the city –

which is already destroyed, already lying in ashes,

where there is no one anymore to weep over a corpse,

o, don’t look back, my soul –

forget, turn deaf, turn blind,

when the Lord leads you out of your father’s city!

Translated by Vera Dunham

СЕМЬ НАЧАЛ

 

Выходя из города,

где хозяйничают новостройки, новоселы и нувориши,

желание выбиться в люди, быть счастливым,

убедить себя, что не страшен ад,

о дерзновеннейшая из женщин, душа моя,

не поднимай горделивую голову еще выше,

не оглядывайся назад!

 

II

Выходя из города, где кто-то любил кого-то,

где кто-то играл кому-то лучшую из Моцартовых сонат,

и рояль был совсем расстроен, и у Эрота облупился нос,

и с Орфея осыпалась позолота,

о, не оглядывайся назад! 

 

III

Выходя из города, где праздновали дни рождений,

дорожили мнением моды,

где, на панихиде встретившись, говорили:

“Ба! Давненько не выделись!”,

пили вино и отщипывали виноград,

где болели хандрой и раком,

убивали детей во чреве и принимали роды, –

о, не оглядывайся назад!

 

IV

Выходя из города, где тщеславились обильным столом,

нарядом и башмаками,

отвечали на просьбы вопросом:

“Зачем это все мне надо?” и “Что это мне дает?”,

доказывали, что добро обязано быть с кулаками,

о, не оглядывайся, душа моя, но смотри вперед! 

 

V

Выходя из города,

на который и жена праведника оглянулась,

ибо не всякая любовь остыла,

и воспоминания разрывают грудь,

и не всякая стрела пропала,

и не всякая струна прогнулась,

но ты, о душа моя, о душа моя, об этом – забудь!

 

VI

Выходя из города,

в котором хоть один купол еще золотится

и хоть один колокол на высокой башне уверяет в том,

что не каждое слово – погибло,

и не каждая слеза в прах возвратится,

но ты, о душа моя, не оглядывайся:

замрешь соляным столпом!

 

VII

Выходя из города –

уже поверженного, уже лежащего в пепле,

где даже оплакать некому своего мертвеца,

о, не оглядывайся, душа моя, –

забудь, оглохни, ослепни,

когда Господь выводит тебя из города твоего отца!

© 2019 International Poetry Festival „Orpheus” – Plovdiv
Международен фестивал на поезията „ОРФЕЙ” – Пловдив