INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL „ORPHEUS“

PLOVDIV 2019

Haydar Ergulen (Turkey) | Хайдар Ергюлен (Турция)

Хайдар Ергюлен е роден в гр. Ескишехир (1956). Завършва социология в  Средноазиатския технически университет (ODTÜ)  в Анкара. Години наред преподава в Анадолския университет в Ескишехир, след което се премества в Истанбул. Работи в сферата на телевизионната реклама, като междувременно преподава дисциплини от областта на рекламата, издателската дейност и поетическо изкуство в различни държавни и частни университети.

Участва в редколегиите на редица литературни списания, като „Три цвята” (Üç çiçek), ”Жребец на поезия”, (Şiir atı) и др.  През годините се изявява като колумнист във всекидневниците „Радикал”, „Стар” и др.  

Хайдар Ергюлен е автор на повече от двайсет поетични книги. Паралелно излизат и книгите му с есета и различни изследвания.

Понастоящем преподава Творческо писане и Турска поезия във Факултета по  Комуникации на Университета Бахчешехир, Истанбул. Поетът е баща на малката Нар.

Born in Eskişehir in 1956. Studied Sociology at METU. Worked as an advertising copywriter. His first poetry book “Karşılığını Bulamamış Sorular” (Questions who could not find their answers) is published in 1981. Writes poetry and essays. Published 13 poetry, and 12 essay books. Winner of various Turkish poetry prizes. He served as a jury member at many poetry contests. Together with friends, published the poetry magazines “Üç Çiçek” (Three Flowers) in 1983 and “Şiir Atı” (Poetry Horse) in 1986. Participated in the preparation of the “Yazılıkaya” (Written Rock”) magazine published in Eskişehir. Attended various poetry festivals and events in Turkey and abroad. Director of the International Eskişehir Poetry and the İzmir International Literature festivals. Gives lectures at universities over creative writing, poetry and philosophy. Organizes workshops over creative writing and poetry. Writes reqularly for newspapers and magazines over poetry, literature, culture. Literature consultant of arts & literature online magazine 'Artful Living'. Two of his books published in France. First book :(Carnet Intime, Al Manar, 2012), and second book: (Grenade ou Nar, Traduit du turc par Claire Lajus, L'Harmattan, 2015). Many of his poems published in international poetry anthologies and magazines. Married. Nar's father.


Газел за Идил’ите

Очите ти току-що са се разделили с дъжда

сякаш дете, сякаш голямо, сякаш и топло e

 

Град би трябвало да си ти или нар

може би Гренада, може би септември, може би червено

 

Тялото ти - лятна нощ за духа ти ли e, що ли

много идил, много море, много вятър

 

Прихванало те е детството ти, влюбена си отново

сякаш в мен, сякаш... ах, сякаш се случва

 

Дори любовта не запълва мястото на някои любими

сякаш хвалба, сякаш за теб, сякаш e юни

 

Aко възторгът е сън, то духът си броди разголен

оттук иде газелът, оттук иде тъгата, от тук - тайната

 

Очите ти току-що са се разделили с града

преливат сякаш, плахи сякаш, сякаш разговорчиви

 

Хайде, върви, да рушиш

нови градове от любов върху сърцето ни

 

Превод – Кадрие Джесур

 

Идил на турски означава поезия, стих, изразяващи и пресътворяващи пасторални настроения; в същото време това е и личното име на съпругата на поета – Б. пр. 

GAZEL OF IDYLLS

your eyes just left the rain

as child as, as big as, as warm as

 

you must be town or a pomegranate

may be granada, may be september, may be red

 

your body is the summer night of your soul or what else

very idyll, very sea, very windy

 

you fell in love again like a child

as if to me, as if ah! as if it can be

 

even love cannot fill the emptiness of some lovers

so that praise, so that to you, so that june

 

if desire is asleep, soul wanders all naked

gazel about this, sorrow about this, secret about this

 

your eyes just left the town

as full as, as timid as, as loquacious as

 

go on! destroy new towns for our hearts from this love

 

Translated by Gökçenur Ç.

İDİLLER GAZELİ

Gözlerin yağmurdan yeni ayrılmış

gibi çocuk, gibi büyük, gibi sımsıcak

 

Sen bir şehir olmalısın ya da nar

belki Granada, belki eylül, belki kırmızı

 

Gövden ruhunun yaz gecesi mi ne

çok idil, çok deniz, çok rüzgar

 

Çocukluğun tutmuş da yine aşık olmuşsun

sanki bana, sanki ah, sanki olur a

 

Aşk bile dolduramaz bazı aşıkların yerini

diye övgü, diye sana, diye haziran

 

Heves uykudaysa ruh çıplak gezer

gazel bundan, keder bundan, sır bundan

 

Gözlerin şehirden yeni ayrılmış

gibi dolu, gibi lurked, gibi konuşkan

 

Hadi git yeni şehirler yık kalbimize bu aşktan


ГАЗЕЛ ЗА ТАЙНИТЕ

като дърво-дневник съм от изтока на любовта,

любов, прекосена като пустиня, навярно на изток

 

ако я прекося,  прекосен бих бил, засмян и изгарящ

 

всичко, каквото нямах оставих в света, наречен дюкян,

ала няма получатели – езикът е в рани,

 

ако бях замълчал, разпитан бих бил, казващ и изгарящ,

 

къде  ли е тайната на виното, пуст като хан си останах,

безсмислено е да се пеня,  духът е свят-руина,

 

ако бях победен, бих се затворил, сух бих изгорял,

 

превърнах се в облак над четири врати, огледалото ме подведе

огледало, неулавящо тайни, е петно по челото, 

 

ако се бях погледнал в него, бих се прекършил, бих паднал и изгорял,

 

пуснах те по света, та нали ти от себе си ме отписа

при липсата на диалог, в океан потъвам по-много,

 

от окото си изплаках своето начало, сега отвътре горя

 

Превод – Кадрие Джесур

GAZEL OF SECRETS

like a cedar I come from the East of love

in the East there’s a love crossed like a desert

 

if I crossed, I’d be crossed, I’d smile and catch fire

 

all I didn’t have I left at a shop called the world

no one to claim the goods, only wounding words

 

were I silent, I’d be queried, I’d speak and catch fire

 

as for the secret of the wine, I’m an abandoned inn

useless to fume, the world’s a wreck of souls

 

if I opened up, I’d be shut down, I’d dry out and catch fire

 

at the four gates I turned Cloud, a mirror deceived me

a mirror that can’t keep its silver wears a dark face

 

if I looked, I’d be crushed, I’d fall and catch fire

 

when your hope in me died, I let you loose in the world

since our discourse died, I’ve been diving deeper and deeper

 

as a novice I only shed tears, now I’m on fire inside out

 

Translated by Clifford Endres and Selhan Savcıgil Endres

SIRLAR GAZELİ

bir günlük ağacı gibi aşkın doğusundanım

çöl diye geçilen aşk doğudadır

 

geçseydim, geçilirdim, güler yanardım

 

dünya denen dükkana neyim yoksa bıraktım

emaneti alan yok dil yarasıdır

 

sussaydım, sorulurdum, söyler yanardım

 

şarabın esrarı hani, ben bir han kaldım

köpürmek nafile, alem ruh virandır

 

aşılsaydım, kapanırdım, kuru yanardım

 

dört kapıda bulut olup aynaya kandım

sır tutmayan ayna yüz karasıdır

 

baksaydım, kırılırdım, düşer yanardım

 

beni umurundan düşen seni dünyaya saldım

sohbetinden düşeli daldığım çok ummandır

 

iptida ağlardım gözden, şimdi içten yanarım


ПРЕДИ БЯХ ШИВАЧ

износи ме, излишното по мен ще е достатъчно

да излезе един шивач, няма проба,

оказва се! докато плътта, боляща и причиняваща болки

съществува, тялото не се зашива

 

бях шивач преди време, за кратко

имах дюкян, двете ми ризи

не след дълго излетяха от плътта ми,

душата ми вече не се увлича от тази страст

 

дъжд, скрои ме от плътта си

ръжда ще остави ножицата по спомена, там

където се открехна пролука помежду ни!

оказва се, че няма плът

в подземието на копчето, там е затишие

 

затова сега страстта ми стои широко

 

Превод – Кадрие Джесур

ONCE A TAILOR

wear me out, make a tailor

of what's left of me, so there is no

try-on! aching and hurting skin

makes the body undo the stitches

 

I was a tailor once, in meagre times

I had a shop, my first shirt

flew from my skin too soon, such desire

now foreign to my heart

 

cut me out some rain from your skin

right where we grew apart, those scissors

left the memory rusty! underground

the button, no skin but solitude

 

desire's now oversized

 

Translated by Sehnaz Tahir

ESKIDEN TERZI

beni eskit, bir terzi çıkar 

fazlalıklarımdan, prova yokmuş 

meğer! acıyan ve acıtan ten var 

oldukça gövde dikiş tutmuyor

 

eskiden terziydim, dar vakitte 

dükkânım vardı, ilk gömleğim 

tez uçtuydu tenimden, o hevesi 

artık gönlüm çekmiyor

 

teninden bir yağmur biç bana da 

aramızın açıldığı yerden, o makas 

hatırayı paslı bıraktı! düğmenin 

yeraltında ten yokmuş tenhadan başka

şimdi heves bol geliyor

© 2019 International Poetry Festival „Orpheus” – Plovdiv
Международен фестивал на поезията „ОРФЕЙ” – Пловдив